Zmiany w funkcjonowaniu pływalni Parku Wodnego „RELAX”

Od 27 października wprowadzone zostają zmiany w funkcjonowaniu pływalni Parku Wodnego „RELAX”.

W związku z licznymi zmianami, kolejnymi zaleceniami i zakazami, zamknięciem szkół, dokonaliśmy analizy pobytów od dnia wprowadzenia obostrzeń (17.10.2020r.)

-> od jutra (27 października br.), od poniedziałku do piątku pływalnia funkcjonuje w godzinach 12.30-20.00.

-> w soboty pływalnia będzie czynna w godzinach 8.00-15:30

-> w niedziele pływalnia będzie nieczynny.

Informujemy, iż w dalszym ciągu basen jest czynny tylko dla zajęć zorganizowanych: szkół podstawowych w ramach nauki pływania, nauki pływania prowadzonej przez Park Wodny Relax, AQUA AEROBIK (zmiana godzin zajęć na godzinę 19:00) prowadzony przez Panią Monikę, AQUA AEROBIK dla KLUBU SENIORA (godzina 11:00) prowadzony przez Panią Grażynę, zorganizowane zajęcia klubów i grup prowadzonych przez podmioty zewnętrzne, zorganizowane zajęcia rehabilitacyjne prowadzone przez podmioty zewnętrzne, a także klientów indywidualnych, którzy przygotowują się do wydarzeń sportowych i trenujących w ramach współzawodnictwa sportowego.

Klienci, którzy posiadają zaświadczenia lekarskie z zaleceniem korzystania z pływalni w ramach rehabilitacji i poprawy zdrowia również są mile widziani na naszej pływalni (zaświadczenie należy okazać w kasie, przed wstępem na basen).

Na parterze Parku Wodnego Relax otwarty będzie bar oraz sklepik, atrakcje : kręgle i kulki, nie będą dostępne dla klientów.

Przypominamy o konieczności noszenia maseczek na terenie Parku Wodnego „Relax”.

Jednocześnie prosimy o zachowanie dystansu społecznego, w obiekcie może znajdować się tylko uczestnik zajęć. Rodzic odprowadzający dziecko na zajęcia proszony jest o opuszczenie obiektu, jeśli sam nie uczestniczy w zajęciach.

!!!! ZAPRASZAMY !!!!