Rusza nabór na półkolonie zimowe w Parku Wodnym „RELAX”


Ogłaszamy nabór na 2 turnusy półkolonii:

  • I Turnus – od 13.02.-17.02.2023r 
  • II Turnus – od 20.02.-24.02.2023r

KOSZTY I DOSTĘPNOŚĆ:

Półkolonie są dofinansowane przez Urząd Miasta. Z dofinansowania mogą skorzystać tylko dzieci zameldowane na terenie Świdwina.

WAŻNE! Prosimy o zgłoszenia rodziców dzieci w wieku 7-12 lat.

Pełny regulamin dostępny jest poniżej w formie pliku do pobrania.

Koszt po stronie rodziców: 250 zł / dziecko

Opieka od 6:30 do 15:30.

W programie: nauka pływania, pierwsza pomoc, zabawy ruchowe, kino, wycieczka do centrum Cordis

ZAPISY

Tylko mailowo.

W zgłoszeniu należy podać interesujący Państwa turnus, wiek dziecka oraz szkołę.

Decyduje kolejność zgłoszenia*.

email:nauka@wodnyrelax.pl

telefon: 785 500 556 ( w godzinach 7:00-15:00 od poniedziałku do piątku).

Rodzice dzieci, które zostaną zakwalifikowane na konkretny turnus, zostaną powiadomieni telefonicznie i wówczas poproszeni o wypełnienie szczegółowego formularza z danymi dziecka.

* PIERWSZEŃSTWO MAJĄ DZIECI, KTÓRE NIE KORZYSTAŁY Z DOFINANSOWANIA