Otwarcie Orlika

Zgodnie z decyzją rządu dnia 4 maja nastąpi otwarcie kompleksu boisk wielofunkcyjnych Orlik 2012 zarządzanego przez Park Wodny „RELAX” w Świdwinie.

Kompleks będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00-20:00, przy czym konieczna jest telefoniczna rezerwacja u gospodarza obiektu : 500 599 831. Rezerwacji można dokonać na 1 godzinne wejście na obiekt, osoby zainteresowane będą wpuszczane o pełnym godzinach.

Nasz kompleks składa się z 3 boisk (boisko do piłki nożnej, do koszykówki, oraz boisko boczne) na każdym z nich dopuszczona jest ilość maksymalnie 6 osób plus opiekun.

W trakcie korzystania z obiektu obowiązuje regulamin dostępny na stronie internetowej Parku oraz na obiekcie : REGULAMIN korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” z następującymi zmianami, które wynikają z decyzji rządu:

Dodatkowe zasady korzystania z „Orlików”:

  • Kompleks będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00-20:00
  • Na obiekcie może jednocześnie przebywać max 6 osób plus opiekun
  • Uczestnicy dokonują rezerwacji telefonicznej oraz zgłaszają swoją obecność u gospodarza
  • Obowiązuje zachowanie dystansu społecznego
  • Obowiązku zakrywania ust i nosa nie mają wyłącznie osoby przebywające na boisku
  • Nie ma możliwości korzystania z szatni oraz węzła sanitarnego
  • Obowiązuje dezynfekcja rąk dla wchodzących i wychodzących z obiektu
  • Obowiązuje dezynfekcja urządzeń obiektu: sprzęt sportowy, klamki, wejścia, WC, itp.
  • Uczestnicy korzystają z osobistego sprzętu treningowego